Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2018

30.7.2018 - 14:2

Căn cứ Thông báo số 198/TB-HVCTKVII ngày 16/5/2018 của Học viện Chính trị Khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ số lượng, danh sách đăng ký tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 05 cán bộ, công chức đi học Lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và tương đương năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh.


Lớp học khai giảng vào ngày 06/8/2018 tại Học viện Chính trị khu vực II Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian học tập toàn khóa từ ngày 06 tháng 8 năm 2018 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018./                                                                   

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK