Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

300 cán bộ chủ chốt tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

27.7.2018 - 7:25

Sáng ngày 26/7/2018, tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 26/7/2018, tại Hội trường Khách sạn Đồi Dương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho 300 đồng chí là Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; các đồng chí cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc) là đảng viên; trưởng, phó các phòng, ban của các doanh nghiệp; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, hội cựu chiến binh; Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối và đoàn cơ sở; các đồng chí trưởng, phó các ban, cán bộ Cơ quan Văn phòng Đảng ủy và Đoàn thể Khối.

Đ/c Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt ba nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, đồng chí bí thư đảng ủy Khối triển khai một số nội dung chính về Luật An ninh mạng.

Sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nội dung của các nghị quyết  đến với cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, triển khai viết bài thu hoạch; căn cứ tình hình của đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về một số nội dung chính của Luật An ninh mạng, giúp cho cán bộ, đảng viên công nhân và người lao động nắm rõ, hiểu biết về Luật An ninh mạng, không để bị kích động, lôi kéo dẫn đến tình trạng đình công, lãn công, tham gia biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK