Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả của công tác khuyến học ở tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm 2018

24.7.2018 - 15:19

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực thực hiện có kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.


       Hiện nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội cơ sở; 235 Hội và Ban Khuyến học ở cơ quan, trường học; 1.570 chi Hội ở thôn, khu phố, dòng họ, cơ quan, trường học … Các cơ sở Hội đã vận động 220.579 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, bằng 72% tổng số hộ toàn tỉnh; 92/95 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”; 665/706 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”; 675/932 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”. Các cấp Hội vận động Quỹ Khuyến học đạt tổng trị giá 12.991.229.000đ. Tổng Quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội hiện nay là 39.675.984.000đ; bình quân Quỹ Khuyến học trên đầu người dân là 30.600đ. Công tác phát triển hội viên được các cấp Hội quan tâm; đã phát triển thêm 12.017 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh lên 170.397 người, đạt tỷ lệ 13,1% so với tổng dân số của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã cấp 4.671 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ cho học sinh nghèo 22.922 suất; khen thưởng học sinh giỏi 37.546 suất; hỗ trợ thầy, cô giáo 539 suất và sửa chữa trường, lớp học với tổng số tiền đã chi là 13.356.417đ. Trang Thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh có 48 tin, bài được đăng tải với 39.087 lượt truy cập, nâng tổng số lượt truy cập website Hội Khuyến học tỉnh lên 2.366.449 lượt.

       Thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trong đó tập trung thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên đạt và vượt kế hoạch năm 2018. Củng cố các tổ chức Hội, nâng chất lượng hoạt động chi hội ở thôn, khu phố, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn. Tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học và cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở 3 cấp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Phòng Khoa giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK