Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai các văn bản pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện

24.7.2018 - 15:18

       Sáng ngày 24/7/2018, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.


       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phổ biến, quán triệt 03 văn bản quy định về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, đó là: Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP, ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và Thông tư số 12/2018/TT-BCA, ngày 07/5/2018 của Bộ Công an quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân.

       Trên cơ sở đó, chủ trì hội nghị đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các đơn vị, địa phương cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên liên quan đến thực hiện tha tù trước thời hạn để cộng đồng, xã hội, phạm nhân và nhân thân nắm và hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung của văn bản quy phạm pháp luật và tha tù trước thời hạn có điều kiện để thống nhất trong toàn lực lượng; tổ chức rà soát, lập hồ sơ, xét đề nghị tha tù trước thời hạn. Ngành Công an cần chủ động tham mưu các cơ quan chức năng ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhất là trong việc quản lý, giáo dục, giám sát và giúp đỡ tạo cơ hội cho người tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật.

       Như vậy, với những nội dung được tổ chức quán triệt nêu trên, có thể thấy rằng, trong thời gian tới công tác tổ chức thực hiện về tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và đúng quy định.

Phòng Thông tin CTTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK