Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả công tác kết nạp đảng viên từ đầu năm 2018 đến nay

12.7.2018 - 10:20

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện ủy, đến 10/7/2018, Ban mới tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xét, kết nạp được 48/204 đảng viên, đạt 23,5% so với chỉ tiêu năm. Kết quả trên đạt thấp so với cùng kỳ các năm trước.


Nguyên nhân là do nhiều cấp ủy cơ sở triển khai công tác này chậm, có nơi chưa gửi hồ sơ đề nghị kết nạp đảng về huyện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, do chưa có hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thay thế Quy định số 57-QĐ/TW trước đây, nên nhiều hồ sơ thuộc diện sưu tra, xác minh chưa kết luận được.

Từ nay đến cuối năm 2018, huyện phải kết nạp trên 150 đảng viên mới hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Với vai trò tham mưu công tác phát triển đảng viên cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tập trung kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ cơ sở gửi về, ưu tiên những hồ sơ đầy đủ thông tin, rõ ràng và không nằm trong phạm vi điều chỉnh Quy định 126- QĐ/TW của Bộ Chính trị để đề nghị kết nạp. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề nghị kết nạp đảng đúng kế hoạch đã xác định từ đầu năm và gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy theo quy định./.

Thành Khoa.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK