Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Nông dân huyện Hàm Tân sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

12.7.2018 - 9:56

Trong những ngày này Hội Nông dân huyện Hàm Tân đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Ngày 14/3/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy có Công văn số 1580-CV/HU chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 29/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó yêu cầu các cấp uỷ chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân cùng cấp quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 03/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã phối hợp với cấp ủy cơ sở chỉ đạo thành công đại hội Hội Nông dân ở cơ sở. Sau Đại hội cấp cơ sở Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã họp rút kinh nghiệm, khắc phục một số tồn tại, hạn chế từ đại hội cấp cơ sở. Qua đó, có hướng khắc phục để tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện thành công tốt đẹp

(Đại hội Hội Nông dân thị trấn Tân Minh)

Theo kế hoạch Đại hội Hội Nông dân huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra từ 13 giờ 30 phút ngày 12/7/2018 đến 17 giờ ngày 13/7/2018 tại hội trường UBND huyện. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân huyện được hoàn thành. Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã chuẩn bị xong dự thảo báo cáo công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018 – 2023; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành; các Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch; Đề án nhân sự đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác tuyên truyền được Hội Nông dân huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tập trung vào tuyên truyền các chủ trương của Đảng, hoạt động của hội, các mô hình, điển hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản xuất kinh doanh trong cán bộ, hội viên, nông dân. Các cơ sở hội đều có câu khẩu hiệu chào mừng Đại hội cấp huyện, còn tại trung tâm huyện trang trí cờ, khẩu hiệu, các cụm panô. Đài truyền thanh truyền hình huyện đã xây dựng phóng sự mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất dài 20 phút để phát tại Đại hội Nông dân cấp huyện. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân huyện đã vận động xây dựng cho hội viên nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số căn nhà trị giá 30.000.000 đồng; ngoài ra các cơ sở hội đăng ký các công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tuyến đường ánh sáng an ninh. Bên cạnh công tác tuyên truyền tại Đại hội sẽ triển lãm những hình ảnh hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2012-2017 và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của nông dân.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững” Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện xác định phương hướng chung nhiệm kỳ 2018-2023 là: Xây dựng Hội Nông dân huyện Hàm Tân vững mạnh xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy nhanh CNH-HĐH. Tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, các hoạt động xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy nội lực, khai thác tốt tiền năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao vai trò đại diện, thực hiện giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đại hội thể hiện vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Hội nông dân tỉnh và sự chuẩn bị chu đáo của các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện, tin rằng Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Hàm Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân trong toàn huyện phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam tự lực, tự cường, sáng tạo, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương Hàm Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Trần Thị Lam Sương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK