Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức linh: Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm 2018

10.7.2018 - 7:33

Sáng ngày 9/7/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm 2018. Dự lễ khai giảng có các đồng chí là lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và hơn 70 đồng chí học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng trong 18 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.


     Lớp học diễn ra 05 ngày, từ ngày 9/7/2018 đến ngày 13/7/2018. Tham gia lớp học này các học viên được học bồi dưỡng qua 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội;  Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lê Thị Nhàn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK