Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Những vấn đề đặt ra sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

9.7.2018 - 14:13

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức song cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp của Đảng bộ khối đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 64 chi, đảng bộ cơ sở; trong đó có 15 đảng bộ cơ sở và 49 chi bộ cơ sở; với 2.542 đảng viên. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức do tình hình biến động chung, do ảnh hưởng của thời tiết biến đổi, do tình hình giá nông sản thấp và do sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp có cùng ngành hàng; song cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp của Đảng bộ khối đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu.

Cấp uỷ các chi đảng bộ trực thuộc đã phối hợp khá tốt với lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền quán triệt nghị quyết của đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động; qua đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người lao động; kịp thời trong nắm bắt tình hình, nhạy bén trong xử lý tình huống, động viên, giáo dục và làm cho công nhân, người lao động nhận thức đúng những tác hại nếu tham gia tụ tập đông người, biểu tình nhờ đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp và tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng chân.

Dưới sự chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp, hầu hết các nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động, có mức tăng trưởng khá; việc làm thu nhập của người lao động ổn định và được cải thiện dần qua các năm, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và tham gia tích cực các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động trong khối tăng từ 6,6 triệu đồng người lên 7,3 triệu đồng/người/ tháng; đóng góp ngân sách từ 15,5 đến 22 % tổng thu ngân sách của cả tỉnh và trên 59 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở nơi làm việc được doanh nghiệp chú trọng, các hình thức đối thoại, hội nghị người lao động, cung cấp và trao đổi thông tin, niêm yết công khai,… được các doanh nghiệp thực hiện tốt; qua đó tạo sự đồng thuận ngày càng cao giữa lãnh đạo, chủ doanh nghiệp với người lao động.

Việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được Ban Thường vụ Đảng uỷ và cấp uỷ các chi, đảng bộ quan tâm triển khai thực hiện; đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm cung cấp thông tin và định hướng các giải pháp để doanh nghiệp phát huy tiềm năng, nội lực tận dụng các thời cơ, hạn chế khó khăn thách thức để đề ra các giải pháp phát triển trong quá trình toàn cầu hoá và cạnh tranh gay gắt; đồng thời nắm bắt tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và phối hợp cùng các cơ quan liên quan giải quyết mang lại những kết quả bước đầu.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp được quan tâm; đã phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 497 đảng viên, đạt 76,5% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 2561 đảng viên (đảng viên đầu nhiệm kỳ là 2.097).

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, triển khai thực hiện và đạt kết quả khá tốt; các trường hợp đảng viên vi phạm được xử lý kỷ luật nghiêm minh. Đảng viên trong Khối luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, học tập và lối sống, luôn giữ mối liên hệ tốt với quần chúng nơi công tác và cấp ủy, nhân dân nơi cư trú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Tuy nhiên nghiêm túc nhìn nhận, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối cũng còn một số tồn tại, khuyết điểm.

Công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tuy có nhiều cố gắng nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của cấp trên, kể cả các nghị quyết liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp có nơi còn hình thức, lúng túng trong triển khai thực hiện.

Một số cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; việc phối hợp giữa cấp ủy chi, đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa tốt; còn nặng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên chưa cao; có tổ chức đảng còn xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ; trong Đảng bộ vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng.

Chưa tạo được sự gắn kết giữa các doanh nghiệp trong khối; nhất là việc hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong khối như phối hợp giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh với các tổ chức ngân hàng, bảo hiểm…

Những tồn tại, khuyết điểm thời gian qua cũng chính là những trăn trở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; vấn đề đặt ra là làm thế nào để khắc phục những yếu kém, hạn chế đó để đưa Đảng bộ Khối và từng doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh. Trên cơ sở những gợi ý và những giải pháp mà đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ; trong thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại nghị quyết đại hội của các chi, đảng bộ; cả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cả công tác xây dựng Đảng; những gì đã làm được, những gì còn tồn tại, khuyết điểm để xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch lộ trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ về các chủ trương, nghị quyết của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc học lý luận chính trị, thông tin thời sự, các đợt học tập Nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận, đoàn kết trong doanh nghiệp. Tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động về tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu lôi kéo, chia rẻ, gây mất ổn định trong doanh nghiệp; không để bị kích động, xúi giục tham gia tụ tập đông người trái phép và các hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó cần gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phải chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá cần tập trung thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét trong sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng của từng doanh nghiệp và của cả Đảng bộ. Làm tốt công tác biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, không để tồn đọng các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức củng cố các cơ sở đảng yếu kém và hạn chế từng mặt.

Năm là, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc hiện có và tiếp tục khảo sát thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo phát triển được 7% đảng viên trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm của Đảng bộ; tăng cường công tác phát triển đảng trong lực lượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đoàn viên thanh niên, các đối tượng quần chúng ưu tú là lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Với những kết quả đã đạt được, những tồn tại, khuyết điểm và những vấn đề mà Đảng bộ và từng chi bộ đã nhận diện; chắc chắn rằng trong nửa nhiệm còn lại toàn Đảng bộ Khối và từng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, vững mạnh, đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh.

HC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK