Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giữa nhiệm kỳ 2015-2020

6.7.2018 - 16:35

Sáng ngày 06/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; các đồng chí Huyện ủy viên (khóa X); Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện chung của huyện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Song, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên nên kết quả đạt được trên các mặt có nhiều chuyển biến tích cực, 09/16 chỉ tiêu hoàn thành sớm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X đề ra. Với tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt được, chưa được, nguyên nhân hạn chế, đề xuất biện pháp khắc phục; đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đề ra trong Nghị quyết gắn với những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục nêu cao truyền thống tương thân tương ái; ý chí tự lực tự cường; tinh thần cách mạng; phát huy mạnh mẽ thuận lợi và những kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước; huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện; đặc biệt là tăng cường hơn nữa khối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong từng tổ chức cơ sở đảng, trong từng cơ quan đơn vị, từng cộng đồng dân cư, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thanh Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK