Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Tam Thanh - Phú Quý: vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng mô hình "Camera an ninh"

6.7.2018 - 16:17

Hơn 90 triệu đồng là số tiền mà cán bộ và nhân dân xã Tam Thanh, huyện phú Quý tự nguyện đóng góp để xây dựng mô hình "Camera an ninh".


Để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông. Nhằm phát huy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Đảng ủy xã tam Thanh đã xây dựng Nghị quyết số 13/NQ-ĐU, ngày 05/3/2018 về việc xây dựng mô hình “Camera an ninh”, Mặt trận và các đoàn thể xã đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình “Camera an ninh”, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

UBND xã Tam Thanh đã ra mắt mô hình “Camera an ninh” vào cuối tháng 6/2018 và Quyết định thành lập Tổ nòng cốt quản lý mô hình “Camera an ninh”. Mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng 02 xã còn lại và thực hiện hoàn thành vào cuối năm 2018.

 

MTTQ Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK