Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: phát triển trên 400 đảng viên mới trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020

6.7.2018 - 15:21

     Từ đầu năm 2016 đến nay, Đảng bộ huyện Đức Linh đã kết nạp được 439/800 đảng viên mới, đạt 54,87% kế hoạch toàn khóa; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 2.936 đồng chí. Trong đó, 4 tháng cuối năm 2015 kết nạp được 57 đảng viên, năm 2016 kết nạp được 166 đảng viên, năm 2017 kết nạp được 167 đảng viên và 5 tháng đầu năm 2018 kết nạp được 49 đảng viên. Nhờ chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nên trong nhiều năm liên tục, Đảng bộ huyện luôn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới.


     Trong số những đảng viên mới kết nạp nói trên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 48.97%; đảng viên dân tộc thiểu số chiếm 2.27%; đảng viên là người có đạo chiếm 3.41%, đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 65.14%. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp trong nửa nhiệm kỳ qua đã tốt nghiệp đại học chiếm 38.49%; cao đẳng chiếm 18.22%; trung học chuyên nghiệp chiếm 19.58%.

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK