Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Công tác hỗ trợ, giúp đỡ các thôn dân tộc thiểu số ở huyện Đức Linh

6.7.2018 - 14:58

     Thực hiện của Huyện ủy về việc ký kết hỗ trợ, giúp đỡ các thôn đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã ủng hộ và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ các thôn dân tộc thiểu số bao gồm gần 200 phần quà, vở, viết và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc với trị giá hơn 200 triệu đồng.


     Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ngày 28/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU về việc phối hợp tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Theo đó, phân công Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân huyện hỗ trợ, giúp đỡ thôn 4 xã Trà Tân; Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn Thanh niên, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hỗ trợ, giúp đỡ thôn 9 xã Mê Pu; Hội Cựu Chiến binh huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Kinh tế - hạ tầng hỗ trợ, giúp đỡ thôn 7 xã Đức Tín. Trong tháng 7/2016, các đơn vị trên đã tổ chức lễ kết nghĩa hỗ trợ, giúp đỡ 03 thôn dân tộc tại từng thôn của 03 xã Mê Pu, Đức Tín, Trà Tân. Tại lễ kết nghĩa, các đơn vị đã tặng quà người nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo dân tộc thiểu số và ký kết chương trình hổ trợ giúp đỡ 5 năm (giai đoạn 2016-2020).

     Từ khi thực hiện việc ký kết hỗ trợ, giúp đỡ các thôn đồng bào dân tộc thiểu số đến nay, các đơn vị đã ủng hộ và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ các thôn dân tộc thiểu số bao gồm gần 200 phần quà, vở, viết và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc với trị giá hơn 200 triệu đồng. Hội Nông dân huyện tổ chức tập huấn về trồng và chăm sóc cây tiêu cho hộ nông dân đồng bào dân tộc xã Trà Tân; xét chọn các hộ có nhu cầu vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội đúng đối tượng để vay vốn phát triển sản xuất. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn vận động các tổ chức và cá nhân hổ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, tiêm phòng bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, phát triển đàn bò theo hướng chất lượng cao. Đảng ủy Công an huyện, Huyện đoàn Thanh niên, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã ký kết với thôn 9 xã Mê Pu với các nội dung: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt cam kết không bán và cho thuê đất, không phá rừng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tiếp bước cho em đến trường; chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Cao Minh Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK