Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | TIN HOẠT ĐỘNG

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI 2015 - 2020

6.7.2018 - 16:2

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 31/5/2018 về tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Hội LHPN tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đ/c Lê Thị Hải Yến - Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chiều ngày 3/7/2018 tại cơ quan Hội LHPN tỉnh, chi bộ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội năm 2015 - 2020, tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Công - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và 12/13 đ/c đảng viên trong chi bộ (vắng 01 đồng chí có lý do). Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Bí thư chi bộ khai mạc hội nghị và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ đạt một số quả như sau: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí, đến tháng 11/2015 đồng chí Bí thư chuyển công tác, cấp ủy tiến hành bổ sung quy hoạch, củng cố chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ, đến nay số lượng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đủ 3 đồng chí, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ và Đảng uỷ khối cả nhiệm kỳ, ban hành Quy chế làm việc của cấp uỷ và chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và đảng viên. Chi bộ duy trì 3 tổ Đảng có 14 đảng viên, đến tháng 6/2017 giảm 01 đồng chí (lý do nghỉ hưu), hiện nay tổng số 13 đảng viên. Được sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và sự phối hợp của Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, cấp ủy đã đoàn kết, thể hiện trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 100% đảng viên, quần chúng được giáo dục nâng cao chính trị tư tưởng thông qua học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Chỉ thị số 05/CT-TW về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, mỗi đảng viên thể hiện rõ quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thường xuyên tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội, thể hiện tinh thần nghiên cứu học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, thể hiện trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ chính trị theo từng lĩnh vực phụ trách hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tặng cờ và bằng khen; quan tâm thực hiện công tác tổ chức cán bộ, rà soát, đề bạt, bổ nhiệm 3 phó Ban, 02 ủy viên Ban Thường vụ và tuyển dụng 02 hợp đồng lao động, xây dựng đề án Quy hoạch chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý cơ quan Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 chủ tịch và 10 phó chủ tịch; quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ  2020 - 2025 có 9 đồng chí trình Đảng ủy khối phê duyệt; cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, kiến thức quốc phòng và nghiệp vụ, lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng (5/6 đồng chí) và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 01 đồng chí; hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tự kiểm tra 6/13 đảng viên và giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., qua kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, đổi mới trong trong lãnh đạo, chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với trình độ năng lực công tác cho từng cán bộ, đảng viên, công chức, hàng tháng duy trì xếp lịch họp chi bộ từ ngày 20 - 25, tổ Đảng họp định kỳ nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên phản ảnh cấp ủy có định hướng tư tưởng và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh nhằm ổn định nội bộ. Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đề ra theo từng chỉ tiêu hàng năm đều đạt, mỗi đoàn thể đều thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đòan viên.

Đ/c Võ Thành Công - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy luôn thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện cho đảng, cán bộ, công chức thảo luận, bàn bạc, tham gia ý kiến vào các Quy chế, quy định, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, tháng của chi bộ và cơ quan. Hàng năm đều tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 đồng chí, tổ chức biểu dương 4 tập thể và 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể chi bộ được Đảng ủy khối tặng giấy khen đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở từ 2015 - 2016, danh hiệu trong sạch vững mạnh (2017). Đối chiếu với 7 chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đề ra, có 5/7 chỉ tiêu đạt hàng năm, có 02 chỉ tiêu chưa đạt tiếp tục có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến.

Từ nay cho đến kết thúc nhiệm kỳ, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cấp ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ quyết tâm khắc phục những khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp cho từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong nghị quyết đại hội để thực hiện đạt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chi bộ Hội LHPN tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK