Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Sơ kết mô hình “Mỗi cơ sở giúp đỡ một trẻ mồ côi hoặc người khuyết tật”

5.7.2018 - 10:31

Sáng ngày 03/7/2018, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn huyện 6 tháng đầu năm 2018 gắn với sơ kết 03 năm (20150 2018) thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở giúp đỡ một trẻ mồ côi hoặc người khuyết tật”.


Mặc dù tình hình an ninh trật tự từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, đời sống một bộ phận đoàn viên còn khó khăn; nhưng dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các công đoàn cơ sở đã có nhiều cố gắng nổ lực tuyên truyền, vận động đoàn viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; duy trì công tác nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu ổn định một số vụ việc phức tạp nổi lên trong nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò trong việc vận động đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; vận động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; duy trì các hoạt động vay vốn giúp tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; tổ chức thành công đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023; góp phần thực hiện đạt khá các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018 của huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai đăng ký công trình, phần việc chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng đại hội Đảng các cấp; Công đoàn huyện phát động triển khai thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở giúp một trẻ em mô côi hoặc người khuyết tật”; đến nay đã giúp, hỗ trợ 294 lượt đối tượng, với kinh phí 367.110.000 đồng, vận động xây dựng 02 mái ấm/70.000.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; qua 03 năm triển khai thực hiện mô hình đã mang lại ý nghĩa xã hội và giáo dục sâu sắc, mở rộng công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra, vẫn còn nhiều tổ chức công đoàn chưa thực hiện mô hình; công tác tuyên truyền, vận động chưa rộng khắp, mức hỗ trợ còn thấp.

Do đó, để phát huy vị trí, vai trò của đoàn thể trong xã hội, củng cố, nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền thì các các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng sát dân, gần cơ sở; kết gắn việc thực hiện mô hình với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ; nâng chất lượng hoạt động các công đoàn cơ sở gắn với kiểm tra, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK