Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7/2018

5.7.2018 - 10:30

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống bão, lũ, biển xâm thực và dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018- 2019.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.


HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018.

2- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

3- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

4- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ 2015- 2020.

5- Bổ sung nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 về công tác tôn giáo.

6- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Công tác cán bộ.

2- Công tác đảng viên.

IV- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 28, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2018.

2- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

V- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai, ngày 02

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ ba, tư ngày 03, 04

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1 (1,5 ngày).

Thứ năm, ngày 05

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị của Ban Chỉ huy thống nhất rút kinh nghiệm về công tác phòng chống biểu tình, gây rối an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban khối Nội chính quý II/2018.

* Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 (cả ngày).

Thứ hai, ngày 09

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28.

Thứ ba, tư,

ngày 10, 11

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (1,5 ngày).

Thứ ba, ngày 10

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ở huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Đảng quý II/2018.

Thứ tư, ngày 11

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018 ở huyện.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống ma túy tỉnh.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban khối Mặt trận, đoàn thể quý II/2018.

Thứ năm, ngày 12

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp ở tỉnh.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở về tình hình, kết quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng theo chỉ tiêu năm 2018.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự giao ban về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII).

Thứ sáu, ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ các loại hình cơ sở quý II/2018.

Thứ hai, ngày 16

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý II/2018.

Thứ ba, ngày 17

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức góp ý nội dung các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) ở tỉnh.

Thứ tư, năm, sáu, ngày 18,19, 20

Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Thứ tư, ngày 18

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp huyện quý II/2018.

Thứ năm, ngày 19

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp sơ kết đánh giá tình hình hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo 06 tháng đầu năm 2018 (*) Mời cấp ủy các xã, thị trấn dự họp.

Thứ sáu, ngày 20

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2018 ở huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện.

Thứ hai, ngày 23

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì họp đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018.

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, tư,ngày 24, 25

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

Thứ năm, ngày 26

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy thăm các gia đình Thương binh, liệt sĩ.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Thứ sáu, ngày 27

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018).

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 ở tỉnh.

Thứ hai, ngày 30

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2.

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 31

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy chủ trì giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 7; nhiệm vụ tháng 8/2018 (*) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm công tác tài chính đảng và văn thư lưu trữ.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK