Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Tân

5.7.2018 - 10:5

6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.


Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh:

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản lượng hải sản khai thác, nuôi trồng được duy trì; công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước Tân Xuân, các công trình thủy lợi phục vụ chống hạn trong mùa khô năm 2018. Thực hiện điều tiết nguồn nước tưới từ hồ chứa nước Sông Dinh 3, đập dâng Sông Phan.

Sản xuất công nghiệp duy trì mức ổn định; Cụm Công nghiệp Nghĩa Hòa đã động thổ và xây dựng được 40% khối lượng hạ tầng; Chợ Tân Thắng đã xây dựng chợ tạm và đang triển khai các bước tiếp theo; hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng 04 công trình XDCB; tiếp tục thi công 16 công trình chuyển tiếp. Hoàn thành rà soát các tiêu chí đô thị loại V đô thị Tân Nghĩa, Tân Minh.

Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 52.077 triệu đồng, đạt 68,5% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 65,1% chỉ tiêu phấn đấu. Chi ngân sách đạt 51% dự toán năm. Tổ chức Lễ công bố 02 xã Tân Hà và Tân Phúc đạt chuẩn nông thôn mới 2017; giao chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới năm 2018; 6 tháng đầu năm đạt 06 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí toàn huyện là 128 tiêu chí. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; tổ chức ký cam kết thực hiện cải cách hành chính; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đảm bảo theo yêu cầu.

Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; 01 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện là 13/39 trường. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo hiểm y tế toàn dân được quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được  thực hiện tốt hơn.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác giao quân nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện Hàm Tân năm 2018.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận:

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của cấp trên bảo đảm nghiêm túc, kịp thời. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, cơ bản đảm bảo yêu cầu. Hoàn thành quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn A2). Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy đạt kết quả bước đầu. Kết nạp đảng viên mới đạt 27,6% KH năm. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức 02 cuộc/02 đoàn kiểm tra; 03 cuộc/03 đoàn giám sát.

Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, nắm bắt, tham mưu cấp ủy xử lý tình hình dư luận xã hội kịp thời. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023. Quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì nề nếp, hoạt động đối thoại với nhân dân, giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Tổ chức 04 cuộc đối thoại, 01 cuộc phản biện/02 nội dung; giám sát 03 cuộc/03 đơn vị.

Tuy nhiên, thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nguồn thu từ nội lực chưa bền vững; triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án thủy lợi nhỏ còn chậm. Tình trạng khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản thông thường trái phép vẫn còn diễn ra; chất lượng khám chữa bệnh có nơi chưa cao, thiếu nhiều bác sỹ ở tuyến huyện và tuyến xã; việc vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân còn khó khăn.Việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chuyển biến nhưng chưa mạnh; việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là một số vấn đề phức tạp chưa kịp thời; phát triển đảng viên mới đạt thấp; một số Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra xây dựng Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát chưa cụ thể; công tác vận động quần chúng trên một số mặt còn hạn chế...

Để triển khai thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các Kết luận chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy; phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018; các cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao và chỉ tiêu phấn đấu của huyện; đẩy mạnh công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai các công trình thủy lợi nhỏ; phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước trên địa bàn huyện; thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục giữ chuẩn và từng bước nâng chuẩn đô thị văn minh đối với thị trấn Tân Minh, thị trấn Tân Nghĩa.  

Hai là, Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án du lịch, chợ Tân Thắng; tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư xây dựng chợ Tân Nghĩa theo vị trí đã quy hoạch, đồng thời cho chủ trương kêu gọi nhà đầu tư xây dựng chợ tại vị trí mới theo đề xuất của UBND huyện. Theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các dự án điện mặt trời; thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình mới; triển khai kịp thời lập hồ sơ dự án để xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2019. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải tỏa.

Ba là, Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/HU của Huyện ủy (khóa X), xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xả thải ra môi trường; di dời cơ sở thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư; tiếp tục thực hiện đề án 920, cấp giấy diện tích đất đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn theo quy định; tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 85% trở lên.

Bốn là, Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; vận động người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu; chú trọng vận động kinh phí mua BHYT cho hộ cận nghèo. Chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị; sắp xếp nhân sự năm học 2018-2019. 

Năm là, Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chuẩn bị tốt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 03 xã, thị trấn; tăng cường các biện pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt; duy trì định kỳ lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy.

Sáu là, Tập trung quán triệt, tuyên truyền, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, địa phương. Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hà, Sơn Mỹ (giai đoạn 1975 - 2015); phối hợp biên soạn Lịch sử lực lượng vũ trang huyện (giai đoạn 1975 - 2015); mở các loại hình lớp học theo kế hoạch được phê duyệt.

Bảy là, Tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo một số phòng, ban, xã, thị trấn; phê duyệt quy hoạch cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn A2). Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và các Kế hoạch điều chỉnh. Ban hành Quy định về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới năm 2018. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Tám là, Lãnh đạo hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; giải quyết tốt đơn khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; củng cố, kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy (khóa X) gắn với phân công nhiệm vụ; lãnh đạo đối thoại, giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chín là, Mặt trận, các đoàn thể nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò lực lượng cốt cán chính trị; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, xây dựng các loại quỹ đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nắm tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân, các Hội quần chúng huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023; triển khai các bước tổ chức Đại hội UBMTTQ Việt Nam cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK