Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân - Bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo ở huyện Hàm Tân

5.7.2018 - 10:2

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được Huyện ủy, UBND huyện xác định có ý nghĩa quan trọng. Bởi lẽ, thông qua hoạt động đối thoại, nhân dân sẽ hiến kế, đóng góp ý kiến cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo được niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị; tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được đồng thuận trong xã hội, thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


Xác định đúng mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác đối thoại nên Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện hoạt động đối thoại chặt chẽ theo sát Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh việc tổ chức đối thoại với nhân dân, tùy theo tình hình thực tế phát sinh trên địa bàn còn mở rộng đối tượng đối thoại như đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế giáo dục, với cán bộ làm công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; với chức sắc các dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu; với doanh nghiệp...

Theo đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2018, huyện Hàm Tân đã tổ chức được 28 cuộc đối thoại, thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Tại các buổi đối thoại, đã có 359 ý kiến/577 nội dung tâm huyết, thẳng thắn về những tồn tại, hạn chế ở địa phương; những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý về công tác xây dựng Đảng, công tác tác quản lý và điều hành của chính quyền; những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, các vấn đề an sinh xã hội; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... đã được trao đổi giữa người dân và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Với tinh thần tôn trọng, cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã kịp thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị của người dân về những vấn đề mà dư luận và nhân dân địa phương quan tâm; đồng thời, những ý kiến chưa trả lời tại buổi đối thoại sẽ được ghi nhận và chỉ đạo các phòng, ban, chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất; công khai nội dung trả lời để nhân dân biết và giao HĐND, Mặt trận giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của huyện, người đứng đầu cấp ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chức năng nghiên cứu, tham mưu kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết. Đến nay, đã giải quyết xong 454/577 nội dung, tồn 123 nội dung, trong đó có 41 nội dung chưa tới thời hạn trả lời theo quy định. Có thể khẳng định, hoạt động đối thoại với nhân dân đã tạo sự chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, sự đồng thuận trong xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện - Đây được xem là bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Hàm Tân theo hướng gần dân, sát dân, quan tâm chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thanh Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK