Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

4.7.2018 - 7:20

Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào chiều ngày 03/7/2018.


Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 64 tổ chức cơ sở đảng với 2.561 đảng viên. Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết, các chương trình hành động, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng bộ Khối đã có nhiều cố gắng đồng hành cùng doanh nghiệp, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng trong kết quả tăng trưởng của tỉnh. Có tới 85% doanh nghiệp hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, 37% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tăng trưởng, có hiệu quả, 53% doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Đời sống và thu nhập của người lao động được ổn định, thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước. Công tác xây dựng Đảng có nhiều cố gắng, đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức về giáo dục, chính trị, tư tưởng. Tỷ lệ tham gia quán triệt, học tập chỉ thị của Đảng ở mức cao, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác kết nạp đảng viên mới được đẩy mạnh, chất lượng nâng lên và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là kết nạp quần chúng ưu tú trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên được quan tâm chăm lo, nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới và từng bước đi vào thực chất.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, việc phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt chú ý công tác nắm thông tin, tình hình tư tưởng của công nhân, người lao động để kịp thời xử lý, định hướng, không để công nhân, người lao động bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, dụ dỗ gây ra các hoạt động làm mất ổn định trong doanh nghiệp cũng như gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. (2) Nghiên cứu, tham mưu đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, bảo đảm vai trò lãnh đạo và lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng đối với doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. (3) Coi trọng công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo vượt chỉ tiêu đề ra và có chất lượng; chú ý đối tượng quần chúng ưu tú đang trực tiếp lao động, sản xuất trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. (4) Tiếp tục triển khai các biện pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Tăng cường nắm bắt thông tin, nhất là những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp được Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao cờ Thi đua là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ./.

Tập thể Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhận cờ thi đua 

 

Thuy Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK