Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Tập huấn công tác quản lý, sử dụng chữ ký số, thiết bị lưu giữ an toàn DC-02MB và bảo mật Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức xây dựng Đảng

4.7.2018 - 9:19

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 12/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020; sáng ngày 04/7/2018, tại Phòng Đào tạo tập huấn công nghệ thông tin (CNTT), Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác quản lý, sử dụng chữ ký số, thiết bị lưu giữ an toàn DC-02MB và bảo mật Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức, xây dựng Đảng.


Đồng chí Trần Minh Hoài – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Đến dự khai mạc và chủ trì Tập huấn có đồng chí Trần Minh Hoài – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Dương Ngọc Linh – Trưởng phòng Cơ yếu – CNTT, đồng chí Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Cơ yếu - CNTT; tham dự tập huấn có 24 cán bộ công nghệ thông tin của các ban xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và Báo Bình Thuận. 

Phát biểu khai mạc đồng chí Trần Minh Hoài – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã nêu mục đích, yêu cầu của việc triển khai, quản lý, sử dụng chữ ký số, thiết bị lưu giữ an toàn DC-02MB, bảo mật Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức, xây dựng Đảng và chỉ đạo sau tập huấn các cán bộ công nghệ thông tin tham mưu thực hiện tốt công tác triển khai, quản lý, sử dụng chữ ký số, các sản phẩm mật mã tại đơn vị mình để góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan đảng của tỉnh; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, góp phần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.

Tại buổi tập huấn, cán bộ công nghệ thông tin được hướng dẫn các nội dung: công tác quản lý, sử dụng chữ ký số, thiết bị lưu giữ an toàn DC02-MB; bảo mật Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức, xây dựng Đảng.

Cán bộ CNTT các đơn vị tham gia tập huấn
Cán bộ CNTT các đơn vị tham gia tập huấn
Cán bộ CNTT các đơn vị tham gia tập huấn

 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK