Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018.

29.6.2018 - 14:3

     Qua 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình hình các mặt của huyện có sự chuyển biến tích cực, kinh tế  - xã hội có bước phát triển quan trọng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.


     Trên lĩnh vực nông nghiệp, đối với cây hằng năm đã thực hiện được 15.111ha/25.480ha, đạt 59,31%KH; năng suất vụ Đông Xuân đạt khá cao, cây lúa vụ Đông Xuân đạt 70,77 tạ/ha, vượt 8,88%, cây bắp vụ Đông Xuân đạt 100 tạ/ha, các loại cây trồng khác đều vượt so với kế hoạch. Công tác chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi cây trồng, liên kết sản xuất bền vững tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tổng diện tích chuyển đổi 1.352ha/1.790 ha từ đất sản xuất lúa sang cây bắp và các cây trồng cạn khác, đạt 75,53% kế hoạch. Chăn nuôi có bước phục hồi và phát triển; hiện đàn heo duy trì ở mức 70.000 con, đàn gia cầm 610.000 con. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tương đối ổn định; đã được UBND tỉnh quyết định thành lập 02 cụm công nghiệp với diện tích 108,4 ha. Các công trình, dự án trên địa bàn huyện được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 02 Hợp tác xã, lũy kết được 13 Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Thu ngân sách đạt khá, 6 tháng đầu năm đạt 59.550 triệu đồng, đạt 66,17%KH, bằng 90,64% so với cùng kỳ.

       Chất lượng giáo dục và đào tạo được giữ vững, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm so với cùng kỳ; công tác phổ cập và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện đạt kết quả; tổ chức tốt kỳ thi học kỳ II ở các cấp học và kỳ thi THPTQuốc gia năm 2018; thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học và cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công tác đào tạo nghề được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đã giải quyết việc làm cho 1.300 lao động, đạt 52% kế hoạch và đã đào tạo nghề cho 180 lao động.

     Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo được chú trọng; tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bước chuyển biến tốt hơn. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp, bảo đảm chất lượng; tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018.

Nguyễn Thị Hồng Viên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK