Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị lần 4 Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh

3.7.2018 - 16:5

Sáng 03/7, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (khóa VI) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội CCB các huyện, thị, thành phố, 2 Khối 487 và trưởng, phó các Ban trực thuộc tỉnh Hội.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời thống nhất nội dung, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong 6 tháng cuối năm 2018.

Kết quả 6 tháng đầu năm, trước một số biến động trên thế giới và khu vực, đặc biệt là tình hình lợi dụng biểu tình gây rối ở một số tỉnh thành, trong đó có tỉnh ta trong thời gian gần đây, tuy nhiên, tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên vẫn ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm, có nhiều chỉ tiêu đạt khá như: Công tác vận động hội viên xây dựng quỹ Hội đạt trên 10,6 tỷ đồng, bình quân 550.000 đ/hội viên (đạt 100% kế hoạch năm); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống, trách nhiệm CCB Việt Nam gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, tích cực tham gia giữ gìn ANCT-TTATXH, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội đảm bảo các chế độ, quyền lợi của CCB, CQN và các tầng lớp nhân dân… Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt phản ánh tình hình có nơi chưa kịp thời; công tác phát triển hội viên một số nơi còn chậm; tỷ lệ CQN tham gia sinh hoạt CLB chưa cao…

6 tháng cuối năm, Hội nghị Ban chấp hành nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội CCB trong tỉnh tập trung chuyển mạnh về cơ sở, chú trọng một số địa phương xảy ra mất ANTT vừa qua, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, hội viên; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương năm 2018.

                                                                                              Trọng Tuyến 

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK