Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tuyên truyền một số nội dung về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc

3.7.2018 - 15:32

Tài liệu hỏi đáp: 


1. Hỏi: Khái niệm, kết cấu đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt?

Trả lời:

- Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Khu chức năng là khu vực phát triển kinh tế theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp thuộc đặc khu và phù hợp với đặc điểm của từng đặc khu, được xác định trong quy hoạch đặc khu, có ranh giới địa lý xác định, nằm trên địa bàn một hoặc một số khu hành chính hoặc độc lập với các khu hành chính, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thành lập. Khu chức năng gồm khu thương mại tự do, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và khu chức năng khác.

- Khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là khu chức năng chuyên cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, dịch vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, có khả năng tăng trưởng nhanh.

- Khu thương mại tự do là khu chức năng thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của dự luật, có ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu thương mại tự do với thị trường trong nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; được áp dụng cơ chế, chính sách của khu phi thuế quan và cơ chế, chính sách đặc biệt khác.

2. Hỏi: Thế nào là nhà đầu tư chiến lược?

Trả lời: Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết bằng văn bản về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó lợi ích lâu dài với đặc khu và có dự án đầu tư tại đặc khu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 45.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ cam kết, nhưng không quá 08 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá 05 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá 03 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này phù hợp với quy hoạch đặc khu, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc tạo ra giá trị gia tăng đột biến tại đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá 03 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hiện nay, dự án đặc khu Vân Đồn đã ghi nhận 16 dự án đầu tư sẽ được triển khai thực hiện sau khi quốc hội thông qua dự luật, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 10

- Nhà đầu tư nước ngoài: 03 (Canada, Thụy Sỹ, Đan Mạch). Ngoài ra còn 5 nhà đầu tư nước ngoài khác (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Áo, Hong Kong) đang tìm hiểu đầu tư.

- Nhà đầu tư chiến lược tại dự án khu Vân Đồn là Tập đoàn Sun Group (Việt Nam) với 04 dự án có mức đầu tư dự kiến 30.700 tỷ đồng và 2,1 tỷ Đô la Mỹ.

3. Hỏi: Nhà đầu tư chiến lược ở đặc khu phải đảm bảo yêu cầu nào, có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:

- Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư phải có Tối thiểu 45.000 tỷ đồng cho dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino hoặc tối thiểu 12.000 tỷ đồng cho dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch hoặc tối thiểu 6.000 tỷ đồng cho ngành, nghề ưu tiên phát triển đặc khu, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc tạo ra giá trị gia tăng đột biến.

- Nhà đầu tư chiến lược có quyền sau đây:

+ Được ưu tiên khi lựa chọn thực hiện dự án đầu tư trên cùng địa bàn đặc khu trong trường hợp dự án đầu tư có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm đề xuất thực hiện; trường hợp có hai nhà đầu tư chiến lược trở lên quan tâm đề xuất thực hiện thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan;

+ Được tham gia đầu tư kinh doanh, quản lý và vận hành các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu chức năng tại đặc khu theo hình thức đầu tư phù hợp với quy định tại Luật này;

+ Được ưu tiên hỗ trợ thủ tục đầu tư kinh doanh và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+Được tham gia trong quá trình lập quy hoạch, xây dựng chính sách áp dụng tại đặc khu;

+ Được tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào đặc khu;

+ Trường hợp nhà đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino thì được tính tổng vốn đầu tư các dự án khác trên cùng địa bàn đặc khu và các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối tới đặc khu do nhà đầu tư chiến lược thực hiện, nhưng không quá 50% vốn đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino để làm căn cứ xác định khả năng đáp ứng điều kiện về quy mô vốn, việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về casino.

- Nhà đầu tư chiến lược có nghĩa vụ sau đây:

+ Tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Thực hiện cam kết về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó lợi ích lâu dài với đặc khu;

+ Hỗ trợ huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào đặc khu;

+ Cung cấp các dịch vụ theo cam kết.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, trường hợp nhà đầu tư không đáp ứng các điều kiện về tiến độ giải ngân trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các điều kiện khác về nhà đầu tư chiến lược thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu điều chỉnh ưu đãi đầu tư, các chính sách khác đối với nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh do không thực hiện đúng cam kết của mình.

4. Hỏi: Những nghành nghề nào ưu tiên phát triển ở đặc khu?

Trả lời:

- Tại đặc khu  Vân Đồn: Công nghệ cao; công nghệ hỗ trợ công nghệ cao; du lịch và công nghiệp văn hóa; cảng hàng không, cảng biển, thương mại.

- Tại đặc khu  Bắc Vân Phong: Công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chính xác; cảng biển, khách sạn; trung tâm thương mại – tài chính.

- Tại đặc khu  Phú Quốc: Du lịch, khách sạn; thương mại, hội nghị, triễn lãm, quản lý tài sản; y tế, giáo dục, nghiên cứu và phát triển.

Trường hợp xuất hiện các yếu tố quan trọng tác động tới định hướng phát triển của đặc khu, Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh ngành, nghề ưu tiên phát triển tại đặc khu Vân Đồn, đặc khu Bắc Vân Phong, đặc khu Phú Quốc.

5. Hỏi: Nhà nước áp dụng chính sách như thế nào để phát triển đặc khu?

Trả lời:

- Nhà nước có chính sách đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu; xây dựng các đặc khu theo hướng xanh - tri thức - bền vững, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại, chất lượng cao; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại đặc khu.

- Chính quyền địa phương ở đặc khu có bộ máy quản lý hành chính tinh gọn; có thẩm quyền phù hợp, hiệu lực, hiệu quả; được áp dụng thủ tục hành chính thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân.

6. Hỏi: Việc quản lý và sử dụng đất tại đặc khu tiến hành ra sao?

Trả lời:

- Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Việc sử dụng đất tại đặc khu phải phù hợp với quy hoạch đặc khu và các quy hoạch chi tiết để thực hiện quy hoạch đặc khu.

- Tranh chấp về đất đai tại đặc khu được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và quy định của dự luật đặc khu sau khi được ban hành.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất tại đặc khu sau đây:

+ Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;

+ Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng, dự án đầu tư có sử dụng đất trong khu chức năng phù hợp với quy hoạch chi tiết để thực hiện quy hoạch đặc khu;

+ Dự án đầu tư quy định tại khoản 6 Điều này được Hội đồng nhân dân đặc khu chấp thuận việc thu hồi đất.

- Hội đồng nhân dân đặc khu chấp thuận việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại đặc khu sau đây:

+ Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công tại đặc khu; 

+ Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở đặc khu gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình thu gom, xử lý chất thải;

+ Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược.

- Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược do nhà đầu tư chi trả và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

7. Hỏi: Quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại đặc khu?

Trả lời:

- Đối tượng, điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại đặc khu được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về nhà ở có quyền:

+ Sở hữu nhà ở thông qua đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại đặc khu theo Luật này và pháp luật có liên quan;

+ Sở hữu nhà ở thương mại, bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đặc khu, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy hoạch đặc khu, thông qua các hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế từ chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

- Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy định của Luật Đặc khu sau khi được ban hành.

8. Hỏi: Về ưu đãi đầu tư?

Trả lời: Các tổ chức, cá nhân đầu tư ở đặc khu được Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tiêu thụ đặc biệt; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.

9. Hỏi: Chính sách đối với người lao động?

Trả lời:

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đặc khu có trách nhiệm ưu tiên tuyển dụng, sử dụng lao động bị thu hồi đất, đối tượng tinh giản biên chế, lao động khác là người thường trú tại đặc khu.

- Người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời gian làm việc dưới 60 ngày và thời gian cộng dồn không quá 180 ngày trong 01 năm tại đặc khu không thuộc diện cấp giấy phép lao động..

- Người lao động nước ngoài là lao động có kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm tại đặc khu không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

10. Hỏi: Ngoài những chính sách nêu trên ở đặc khu còn cơ chế chính sách đặc biệt nào khác?

Trả lời:

Ngoài những chính sách nêu trên ở đặc khu còn có chính sách về tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối; thủ tục hải quan; nhập cảnh, đi lại và cư trú; vận chuyển hang không quốc tế kết hợp nhiều điểm; người chơi casino.

- Ở đặc khu Vân Đồn:

+ Người nước ngoài hoạt động trong ngành công nghiệp văn hóa đáp ứng điều kiện quy định được cấp thị thực có giá trị nhiều lần với thời hạn 12 tháng.

+ Công dân nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh có giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu với mục đích du lịch được miễn thị thực.

- Ở đặc khu Bắc Vân Phong:

+ Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Bắc Vân Phong quyết định việc hỗ trợ các hoạt động: nghiên cứu, sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; dịch vụ phần mềm, dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin.

- Căn cứ mức độ phát triển của cảng biển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Bắc Vân Phong quyết định thành lập cơ quan quản lý cảng biển. Cơ quan quản lý cảng biển được Nhà nước giao vùng đất, vùng nước cảng biển để quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, khu hậu cần sau cảng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý được giao; đầu mối thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về an ninh, kiểm dịch, hải quan, thuế, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ có liên quan khác tại cảng biển. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý cảng biển; chính sách phát triển cảng biển, trung tâm thương mại - tài chính gắn với cảng biển tại đặc khu Bắc Vân Phong.

- Hàng hóa được phép trung chuyển qua cảng biển tại đặc khu Bắc Vân Phong được vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam để xuất khẩu qua cửa khẩu khác hoặc xuất khẩu trực tiếp.

- Ở đặc khu Phú Quốc:

+ Người nước ngoài là cá nhân có dự án đầu tư từ 110 tỷ đồng trở lên được cấp thẻ tạm trú đến 10 năm, nếu có chỗ ở hợp pháp thì cấp thẻ thường trú.

+ Người nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đặc khu Phú Quốc được cấp thị thực có giá trị nhiều lần với thời hạn 12 tháng.

+ Công dân nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Kiêng Giang có giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu với mục đích du lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định.

11. Hỏi: Tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu?

Trả lời:

- Đặc khu Vân Đồn trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

- Đặc khu Bắc Vân Phong trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.

- Đặc khu Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

- Hội đồng nhân dân: Tối đa 15 đại biểu, chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

- Ủy ban nhân dân: Chủ tịch và 2 phó chủ tịch.

- Trưởng khu hành chính do Chủ tịch UBND đặc khu bổ nhiệm, điều động.

- Các Phó Trưởng Khu hành chính: Do chủ tịch UBND đặc khu bổ nhiệm, điều động, giúp việc cho Trưởng Khu hành chính.

- Các cơ quan khác của Nhà nước ở đặc khu:

+ Tòa án nhân dân đặc khu.

+ Viện kiểm sát nhân dân đặc khu.

+ Cơ quan thi hành án dân sự.

+ Cơ quan quân sự, các đơn vị quân đội.

+ Cơ quan công an.

+ Cơ quan tài chính ngân hàng.

Link tải: /uploads/News/files/tai%20lieu%20hoi%20dap%20TT%20luat%20don%20vi%20hanh%20chinh%20dac%20biet.doc

(Trích Dự luật về Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của Quốc Hội)
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK