Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2018

3.7.2018 - 14:52

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 321-KL/HU, ngày 26/6/2018 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII) và Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Lãnh đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018).


II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ hai,

ngày 02

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng; họp Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty Right Rich.

Thứ ba ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ tư

ngày 04

- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ năm ngày 05

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Thứ sáu,

ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thuận

Thứ hai  ngày 09

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

Thứ ba, ngày 10

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng vụ.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị điểm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/ĐUQK về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo tại huyện.

Thứ tư, ngày 11

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Kiệm.

Thứ năm ngày 12

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị “cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU.

Thứ sáu

ngày 13

- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ hai

ngày 16

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban trực tuyến với Thường trực Tỉnh ủy định kỳ quý II/2018.

Thứ ba, ngày 17

- Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức góp ý nội dung các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Thứ tư, năm, sáu; ngày 18, 19, 20

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ tư,

ngày 18

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018.

- Buổi chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe Tổ công tác của UBKT Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017.

Thứ năm, sáu; ngày 19, 20

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thứ hai,  ngày 23

- Buổi chiều: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 ở huyện.

                    + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện; sơ kết 6 tháng Đảng bộ khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ ba,

ngày 24

- Buổi sáng: Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của huyện.

Thứ tư, năm

ngày 25, 26

­- Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ sáu,

ngày 27

- Thường trực Huyện ủy dự viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện.

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ hai,

ngày 30

 - Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba,

ngày 31

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm công tác tài chính đảng và văn thư lưu trữ.

- Buổi chiều: Họp giao ban các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2018; cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống và kiểm soát ma túy; xếp lịch tháng 8/2018.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK