Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh

2.7.2018 - 15:19

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh.


Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Đức Linh đã quan tâm công tác thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và việc giải quyết đơn, thư tố cáo đạt được một số kết quả nhất định. Việc thi hành kỷ luật đảng viên đúng phương hướng, cơ bản đúng phương châm, đúng thẩm quyền và nguyên tắc, thủ tục; quy trình xem xét, xử lý kỷ luật khá chặt chẽ, bảo đảm dân chủ; hình thức kỷ luật được áp dụng đối với đảng viên phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm túc quyết định. Sau khi xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đã ban hành văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý về hành chính; hồ sơ lưu trữ khá đầy đủ. Qua kiểm tra, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ khắc phục trong thời gian đến.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian đến tốt hơn./.

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK