Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

2.7.2018 - 7:38

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 theo Kết luận số 199 và 200-KL/HU, ngày 20/6/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2018.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.                      

2. Nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ chuẩn bị đầu tư nâng cấp sân vườn Huyện ủy.                             

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

    Thứ hai,

    Ngày 02

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 7/2018.

    Thứ ba,

    ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, xã quý II/2018.

    Thứ tư,

    ngày 04

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực huyện đầu tháng 7/2018.

    Thứ năm,

    ngày 05

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 617-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy([1]).

    Thứ sáu,

    ngày 06

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối nội chính tháng 7/2018.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài Lớp sơ cấp lý luận chính trị.

    Thứ hai,

    ngày 09

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài Lớp sơ cấp lý luận chính trị.

   Thứ ba, tư

   ngày 10, 11

 

- Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy của tỉnh.

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

   Thứ năm,

    ngày 12

- Buổi sáng: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận huyện 6 tháng đầu năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị dự giao ban Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Thứ sáu,

     ngày 13

- Buổi sáng:

+ Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

+ Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng ủy khối Đảng - Đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm 2018.

    Thứ hai,  

     ngày 16

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý II/2018.

    Thứ ba,  

    ngày 17

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thảo luận, góp ý nội dung các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

   Thứ tư, năm,

   sáu; ngày

   18, 19, 20

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

    Thứ năm,

     ngày 19

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy đi giám sát các cơ quan, đơn vị, trường học về việc thực hiện phương châm “không để nước mưa chảy trực tiếp ra đường” theo Kết luận số 114-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy (khóa X).

    Thứ sáu,

    ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

    Thứ hai,

     ngày 23

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Quân chính huyện 6 tháng đầu năm 2018.

     Thứ ba,

     ngày 24

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối thoại với nhân dân xã Long Hải.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối thoại với nhân dân xã Tam Thanh.

    Thứ tư,

    ngày 25

- Buổi sáng: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Buổi chiều: Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện định kỳ tháng 7/2018.

    Thứ năm,

     ngày 26

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối thoại với nhân dân xã Ngũ Phụng.

    Thứ sáu,

     ngày 27

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy viếng Bia Tưởng niệm Liệt sĩ huyện.

    Thứ hai,

     ngày 30

- Buổi chiều: Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 7/2018.

    Thứ ba,

    ngày 31

Đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy

- Buổi sáng:  dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm công tác tài chính đảng và văn thư lưu trữ.

- Buổi chiều: Dự buổi gặp mặt, giao lưu với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2018./.

 


([1]) Theo Thông báo số 04-TB/ĐGS, ngày 11/4/2018 của Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK