Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIẤY MỜI

Giấy mời Số 46-GM/HU

2.7.2018 - 7:26

Thực hiện Giấy mời số 33-GM/TU, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:

1. Thành phần dự Hội nghị

1.1- Ở huyện, kính mời

- Các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,        

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện,

- Đại diện lãnh đạo: Các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa thông tin huyện,

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự và đưa tin).

1.2- Ở xã, kính mời

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã (nếu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đi vắng, cử cấp phó đi thay).

(Thành phần ở xã, nhờ Thường trực Đảng ủy xã mời giúp).

2. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 05/7/2018, tại Phòng họp Huyện ủy.

3. Tài liệu: Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm (2008 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (chuyển qua mail công vụ).

Đề nghị các đồng chí tham dự đông đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên. Giao Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại Phòng họp Huyện ủy để phục vụ Hội nghị; kiểm tra kỹ thuật hội nghị trực tuyến vào chiều ngày 04/7/2018.

Đề nghị Điện lực huyện bảo đảm cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị./.

Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK