Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Huyện ủy Phú Quý giao ban Khối Mặt trận đoàn thể huyện quý II năm 2018

2.7.2018 - 7:23

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2018, Thường trực Huyện ủy Phú Quý tổ chức Hội nghị giao ban khối mặt trận đoàn thể quý II năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng, các đồng chí thủ trưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.


6 tháng đầu năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã bám sát và triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm được giao trong quý II/2018; nổi rõ là:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6(khóa XII) và tuyên truyền, vận động nhân dân không khai thác hải sản bằng chất nổ và vi phạm lãnh hải nước ngoài theo Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X), gắn với vận động ký cam kết không vi phạm. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như: Tăng cường công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường văn minh, ánh sáng an ninh nông thôn,…

- Tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, trọng tâm là Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng huyện Phú Quý (27/4), giải phóng Bình Thuận (19/4), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế Lao động (1/5).

- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; sơ kết công tác Mặt trận và các đoàn thể huyện 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước kỳ họp lần thứ 6 của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuy nhiên, so với yêu cầu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; đáng lưu ý là: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc chưa kịp thời, sâu rộng; việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động có mặt còn hạn chế; một số vấn đề tồn tại xã hội vẫn còn; một vài đơn vị chưa tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018; công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có nhiều khó khăn; chưa thành lập được mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp và kinh tế hợp tác.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân không tham gia hoạt động trái phép của nhóm “Pháp môn Diệu âm”; không tham gia vào các hoạt động gây rối, biểu tình; không khai thác hải sản bằng chất nổ và vi phạm lãnh hải nước ngoài theo Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).  

- Tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước trong quý III/2018, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

- Rà soát thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy giao và nhiệm vụ từng đơn vị đề ra ngay từ đầu năm 2018. Tổ chức sơ kết công tác Mặt trận và các đoàn thể huyện 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK