Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

1.7.2018 - 10:3

Ngày 29/6/2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cho 170 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện, xã, thị trấn cùng tham dự học tập, quán triệt tại hai điểm (Phòng họp trực tuyến Huyện ủy và Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện).


Hội nghị tập trung phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII),  cụ thể như sau:

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau buổi học tập các đồng chí tham dự đều phải viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); liên hệ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị và cá nhân; đề xuất, kiến nghị các biện pháp hiện ở địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân./.

Trúc Ly
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK