Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

Thị trấn Thuận Nam tổ chức đối thoại với nhân dân khu phố Nam Trung theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

1.7.2018 - 9:53

Vừa qua, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Thuận Nam tiến hành buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân khu phố Nam Trung theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn thị trấn năm 2018.


Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí là người đứng đầu Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể thị trấn Thuận Nam. Sau khi nghe đồng chí Trần Công Lý- Bí thư Đảng ủy nêu lên mục đích, yêu cầu, nội dung, chủ đề đối thoại và đồng chí đại diện UBND thị trấn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của thị trấn 6 tháng đầu năm 2018; bà con nhân dân khu phố tham gia ý kiến; kết quả có 16 lượt ý kiến tham gia; trong đó có 13 lượt ý kiến liên quan đến đất đai như vấn đề quy hoạch, áp giá đền bù giải tỏa, tranh chấp đất đai trong dân; 01 lượt ý kiến liên quan đến giao thông nội thị; 01 ý kiến liên quan đến vệ sinh môi trường và 01 ý kiến liên quan đến việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo quá thời gian quy định... sau mỗi lượt ý kiến của nhân dân đều được lãnh đạo thị trấn giải đáp thấu tình đạt lý đối với từng sự việc theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên để có văn bản đề nghị các ngành chức năng của huyện xem xét, giải quyết cho bà con nhân dân.

Kết thúc buổi đối thoại tâm trạng bà con nhân dân khu phố Nam Trung phấn khởi trước những kết quả của cấp ủy, chính quyền thị trấn đã đạt được, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận với các nội dung, vấn đề đã được lãnh đạo thị trấn giải đáp.

ADMIN HUHTN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK