Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

30.6.2018 - 18:18

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/BNCTU, ngày 15/3/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập đoàn giám sát do đồng chí Trần Văn Để, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham dự cuộc họp có đồng chí Thái Đức Hùng Anh, Bí thư chi bộ, Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo các phòng chức năng; Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã ghi nhận các kết quả đạt được của đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trần Văn Để đề nghị tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, công đoàn cơ quan và đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; chủ động rà soát, ban hành các văn bản theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; quan tâm xây dựng công tác đảng, đoàn thể. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc việc cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; chú ý những khâu, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Phát huy tính dân chủ, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị./.

Hứa Hoàng Trúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK