Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Đảng ủy xã Hòa Thắng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

29.6.2018 - 15:55

Vừa qua, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy cùng đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy xã Hòa Thắng về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.


        Trong thời gian qua, Đảng ủy xã Hòa Thắng đã có cố gắng tập trung lãnh đạo thực hiện, cơ bản hoàn thành các thủ tục cho 6 tiêu chí tại Thông báo kết luận số 477-TB/HU, ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, có sự chuẩn bị và chuyển biến tích cực trong tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại theo lộ trình phấn đấu đạt đến cuối năm 2018. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí chưa thật sự đảm bảo, như: tiêu chí số 8, số 17. Tiến độ và giải pháp triển khai thực hiện 6 tiêu chí theo lộ trình phấn đấu hoàn thành đến cuối năm còn hết sức khó khăn, lúng túng, chưa tập trung đúng mức.

        Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Hòa Thắng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Hòa Thắng phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ và được công nhận đối với 6 tiêu chí theo lộ trình đề ra tại Thông báo kết luận số 477-TB/HU, ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập trung chỉ đạo quyết liệt phấn đấu đạt 6 tiêu chí còn lại theo lộ trình đến cuối năm; phải tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện; đồng thời có giải pháp cụ thể trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ của các ngành huyện; tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trong dân về chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt vấn đề khai thác khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất đai; quản lý hoạt động cán bộ, đảng viên; hoàn thành kiện toàn cán bộ Quân sự xã. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban, ngành tích cực phối hợp chặt chẽ với địa phương về tiêu chí có liên quan đến từng ban, ngành phụ trách; trong đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí có yếu tố đầu tư xây dựng cơ bản./.

Như Cấm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK