Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình:Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận - đoàn thể 06 tháng đầu năm 2018

29.6.2018 - 15:33

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đồng chí Nguyễn Di - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy vừa tổ chức làm việc với các đơn vị trên với sự tham dự của đồng chí Trần Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy.


        Đánh giá tại cuộc họp có thể thấy trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra. Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng tổ chức Mặt trận, đoàn thể; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hai cấp năm 2018; tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Quan tâm chỉ đạo Đại hội của các tổ chức Công đoàn, Nông dân Mặt trận. Thực hiện củng cố, xây dựng tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, phát triển thực lực đoàn viên, hội viên, xây dựng cốt cán chính trị, xây dựng người có uy tín; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2018. Tham mưu nội dung đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện với nhân dân.

        Tuy nhiên, việc phát huy cốt cán chính trị, chất lượng sinh hoạt, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức còn hạn chế; việc thực hiện các phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; các mô hình, điển hình trong các lĩnh vực chưa nhiều. Công tác nắm thông tin, nắm tình hình ở địa bàn cơ sở có việc chưa kịp thời; công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Triển khai giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức đảng, chính quyền theo Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng tổ chức Mặt trận, đoàn thể còn chậm, có nội dung còn chồng chéo, chung chung, chưa cụ thể.

        Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các tổ chức khẩn trương tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; trên cơ sở đó tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký trong năm; đồng thời, rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của Mặt trận, đoàn thể theo kết luận nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Huyện ủy, Đảng ủy khối cơ quan Đảng, đoàn thể để đề ra phương hướng, kế hoạch thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2018. Tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Đẩy mạnh triển khai giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng tổ chức đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và thực hiện đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân năm 2018 theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia có hiệu quả phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là phong cách, lề lối làm việc bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi tổ Hội ở địa bàn. Quan tâm bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ gắn với tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc./.    

Hoàng Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK