Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

29.6.2018 - 15:20

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy vừa có buổi thăm, làm việc với tập thể lãnh đạo, công nhân viên Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; cùng tham dự dự có đồng chí Trần Thanh Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ huyện.


        Thời gian qua, Phòng Văn hóa - Thông tin trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, một số vị trí chưa bảo đảm chuyên môn nhưng đã nỗ lực đạt được một số kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng và nhiệm vụ được giao như: Tuyên truyền gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các dịp lễ, tết, các ngày lễ kỷ niệm lớn; quan tâm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quản lý các hoạt động du lịch, trang thông tin điện tử…

        Song, bên cạnh đó vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục như: Công tác thông tin tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh chưa được tập trung tuyên truyền kịp thời như: Môi trường, hoạt động “tín dụng đen”…Chất lượng các bản tin, trang thông tin điện tử huyện chưa cao. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chỉ dừng lại ở hoạt động cụ thể, chưa lan tỏa tạo thành phong trào mạnh mẽ trong toàn huyện. Công tác phối hợp với các ngành liên quan trong việc quảng bá tiềm năng, lợi thế của huyện trên các trang mạng, phương tiện thông tin đại chúng chưa được đầu tư đúng mức. Tham mưu triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa đi vào chiều sâu.

         Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của ngành đề ra trong năm 2018; đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm phòng cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến: Tập trung khắc phục hạn chế trong thời gian qua. Quan tâm đầu tư nhiều hơn cho công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các vấn đề bức xúc, phát sinh trên địa bàn; theo dõi tham mưu UBND huyện chỉ đạo gắn với đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương trong thực hiện công tác văn hóa. Theo dõi chặt chẽ các di tích văn hóa, lịch sử, các địa chỉ đỏ để làm cơ sở kiến nghị trùng tu, sửa chữa nâng cấp kịp thời; quan tâm đề xuất quy hoạch Nhà truyền thống, bảo tàng của huyện. Chú trọng theo dõi mảng công tác gia đình; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ, văn hóa phẩm trên địa bàn; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Tích cực phối hợp với các ngành quảng bá tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; qua đó, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng chi bộ; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của phòng bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hoàng Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK