Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em

29.6.2018 - 11:10

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 2494/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em. Cụ thể:


Chăm sóc các cháu tại Trường Mầm Non Phan Thiết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em và tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc với trẻ em và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Phối hợp tổ chức kiểm tra việc giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề, vụ việc xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em phức tạp xảy ra tại các địa phương trong tỉnh.  

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân bao che, không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc xâm hại trẻ em phức tạp, được xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã xảy ra tại địa phương; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, đồng thời phối hợp xử lý và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Vận động cộng đồng xã hội hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương… 

HMT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK