Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Nhìn lại kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

29.6.2018 - 7:41

Thực hiện Chương trình công tác Hội năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Đảng ủy Khối và hội cấp trên, Hội CCB khối các cơ quan tỉnh đã tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Đoàn khối, các ban và Văn phòng Đảng ủy khối đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ, phong trào công tác Hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2018 .


Các cơ sở hội đã tập trung quán triệt, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của các cơ sở Hội. Qua kết quả 6 tháng đầu năm, có 100% cán bộ, hội viên của Hội Khối luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị giao, không có cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật.

Các cấp hội thường xuyên vận động cán bộ, hội viên nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị ở cơ sở vững mạnh; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn trong cơ quan, đơn vị cơ sở. Hội CCB Khối đã thường xuyên quán triệt các tổ chức Hội cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, nhất là các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 và 6 (khóa XII) của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập các nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục quán triệt cán bộ, hội viên cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh thực hiện tốt các Chỉ thị số 27, 30 và 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.([1])

Về công tác chăm lo giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần: đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng được Hội quan tâm chú ý triển khai đạt kết quả đáng khích lệ, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã xây dựng quỹ Hội bình quân đạt 417.000đ/ hội viên; hội viên chấp hành đóng hội phí và quỹ “Mái ấm đồng đội” đầy đủ; Hội Khối và các cơ sở Hội đã thăm và tặng quà 18 gia đình chính sách và Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 5.400.000đ); một số cơ sở Hội nhận đỡ đầu 1 hộ Cựu chiến binh nghèo ở Phan Tiến với mức 200.000đ/tháng và phối hợp phụng dưỡng 1 hộ gia đình có công với cách mạng với mức 300.000/tháng.

Về công tác phối hợp, giáo dục truyền thống: Các cơ sở hội đã xây dựng kế hoạch và tích cực phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị mình; thông qua các hoạt động nhân các dịp lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc…đã tác động tích cực và có sức lan tỏa sâu rộng đến thế hệ trẻ. Hội CCB Khối đã phối hợp với Đoàn Khối tổ chức “Hành trình về nguồn” trong dịp chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2018), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) tại khu di tích cách mạng Nhơn Trạch (Đồng Nai) và Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh), qua đó khơi dậy trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên lòng tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ.

Đối với công tác xây dựng Hội: Hội quan tâm coi trọng công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng, thường xuyên thông tin thời sự, cung cấp kịp thời các tài liệu, bản tin nội bộ để định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ hội viên có nhận thức đúng và luôn tin tưởng vào vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước; nêu cao tinh thần cảnh giác trướccác âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Công tác xây dựng tổ chức hội luôn được chú ý, đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy cơ sở, cơ quan chức năng thực hiện kịp thời việc kiện toàn, đảm bảo đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, trình độ năng lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, các cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy Đảng kết nạp được 1 hội viên vào đảng; phát triển thêm 1 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh Hội giao; giới thiệu cho 19 hội viên chuyển sinh hoạt về địa phương. Tổng số hội viên đến nay có 191 đồng chí. Hội Khối luôn duy trì họp Ban Thường vụ, tổ chức hội nghị Ban Chấp hành theo đúng định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đồng thời, Hội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018. Cán bộ, hội viên thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai tài sản và thu nhập cá nhân đầy đủ theo kế hoạch của cấp ủy cơ quan, đơn vị. Qua kết quả bình xét cuối năm 2017: Hội CCB Khối được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, 3 tổ chức cơ sở Hội và 4 cá nhân tiêu biểu được Tỉnh Hội tặng Bằng khen; 20/20 tổ chức cơ sở hội đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội CCB Khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cấp ủy giao năm 2018 và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Chỉ đạo các hội cơ sở tổ chức tốt các hoạt động, chương trình sinh hoạt kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/ 7/ 1947-27/ 7/ 2018) gắn với tặng quà cho Thương binh là cán bộ, hội viên của Hội. Các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ  lớn của đất nước như ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 thành công, ngày Quốc khánh 2-9...  trong đó tổ chức chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/ 12/ 1944 - 22/ 12/ 2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/ 12/ 1989 - 22/ 12/ 2018), 29 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/ 12/ 1989 - 06/  12/2018), gắn với trao tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho cán bộ, hội viên đủ tiêu chuẩn.  Thường xuyên động viên cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kế hoạch “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội đến năm 2020”./.

 


       ([1]) Trong 6 tháng, có 280 lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, trong đó có 145 đảng viên; có 40 cán bộ, hội viên đã được tham dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, Bí thư chi bộ tiêu biểu do Đảng ủy Khối tổ chức.

Hữu Tài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK