Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

V/v gửi tài liệu tuyên truyền

28.6.2018 - 8:15

Thực hiện Công văn số 1487-CV/BTGTU, ngày 19/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các đồng chí tài liệu "về Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc" để nghiên cứu, chỉ đạo các chi bộ phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, góp phần tham gia đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch.


Tài liệu được đăng tải trên Website, địa chỉ: www.binhthuancpv.org.vn vào mục Tin tức/chọn Huyện, thị, thành ủy/chọn Huyện ủy Hàm Thuận Bắc /chọn Văn kiện, tư liệu).

Đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện.\

Kèm theo file:

Luật đặc khu kinh tế.

Luật an ninh mạng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK