Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các chi, đảng bộ quý II/2018

28.6.2018 - 7:44

Ngày 22/6/2018, đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban các chi, đảng bộ cơ sở quý II/2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.


Trong quý II/2018, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã bám sát những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả; nổi rõ là tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng cấp trên, gắn với lãnh đạo khắc phục những yếu kém, tồn tại qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức lựa chọn, đề cử tuyên dương gương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016 - 2018. Công tác xây dựng Đảng, dân vận, kiểm tra, giám sát được chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Thực hiện chế độ hội họp, thông tin, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng được triển khai thưc hiện tốt.

Qua cuộc họp, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, hạn chế, đáng chú ý là công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chỉ thị của Đảng cấp trên và của cấp mình có việc chưa sát hợp. Công tác phát triển đảng viên mới còn khó khăn. Công tác vận động quần chúng có việc hiệu quả chưa cao.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Từng chi, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII). Tăng cường công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới. Đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và vận động thực hiện các phong trào của địa phương. Thực hiện bảo đảm các nội dung kiểm tra, giám sát, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kỳ An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK