Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp giao ban Thường trực và các ban, đoàn thể trực thuộc tháng 6/2018

28.6.2018 - 7:35

Sáng ngày 26/6/2018, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy tổ chức họp giao ban với lãnh đạo các ban và đoàn thể trực thuộc để đánh giá tình hình hoạt động tháng 6/2017 và đề ra các nhiệm vụ tháng 7/2018. Sau khi nghe các đồng chí trưởng, phó các ban, đoàn thể trực thuộc phản ánh tình hình hoạt động trong tháng và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận:


Trong tháng, Văn phòng, các ban và đoàn thể tham mưu phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy việc triển khai thực hiện hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác tháng 6 của Đảng ủy Khối; trong đó, đã ban hành kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; tham mưu dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy khóa VII về công tác dân vận; mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 120 đảng viên mới khóa I/ 2018; kiểm tra 4 tổ chức đảng trực thuộc về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện công tác đảng vụ; phục vụ cho Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Khối, Hội CCB Khối về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư đảng ủy đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong tháng 7/ 2018 là: Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Khối; tổ chức Hội thi cấp ủy viên giỏi năm 2018; tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XII); giám sát chuyên đề về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản”; việc thực hiện công tác đảng vụ đối với một số tập thể và người đứng đầu đảng ủy, chi bộ cơ sở; tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của cơ quan Đảng ủy Khối; hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Đảng ủy Khối và báo cáo đề xuất việc hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đảng bộ Khối theo Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 91-KH/BTCTU ngày 27/3/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh; đảm bảo việc tổ chức trực cơ quan theo chỉ đạo của cấp trên./.

Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK