Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Long Hải về khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 2017

27.6.2018 - 10:40

Vừa qua, đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc với Đảng ủy xã Long Hải về khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện và một số ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện.


Báo cáo trong buổi làm việc, đồng chí Bùi Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Long Hải đánh giá: Trong năm 2017, xã Long Hải có 02 tiêu chí thực hiện không đạt mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Hải đã bám sát Kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành kế hoạch, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm, gắn với phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện đạt một số kết quả.

Xã Long Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế biển, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên tryền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X). Tăng cường thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học dở chừng. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; tỷ suất sinh giảm 0,63‰ so với cùng kỳ; sinh con thứ 3 trở lên chiếm 16,39%, giảm 1,25% (16,57%) so với cùng kỳ năm 2017. Lãnh đạo đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên các mặt, nhất là lĩnh vực đất đai. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào của huyện và địa phương phát động có bước chuyển biến.

Mặc dù đạt nhiều kết quả, song kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế vẫn còn nhiều khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đảng ủy xã Long Hải phải tập trung rà soát các nội dung đã đề ra để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2018. Quá trình đó, tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế biển. Thực hiện việc giữ chuẩn và nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp hạn chế học sinh bỏ học dở chừng, ngăn chặn sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ suất sinh, tảo hôn và giữ gìn vệ sinh, môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh. Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên các mặt. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, nhất là các giải pháp ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điện, khai thác hải đặc sản trong danh mục cấm, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Chú trọng công tác xây dưng Đảng, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh vào cuối năm 2018.

Kỳ An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK