Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tập trung củng cố 3 cơ sở đảng yếu kém và có mặt hạn chế

27.6.2018 - 9:58

Năm 2017, qua đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng, đảng bộ xã La Dạ, đảng bộ xã Hồng Liêm và đảng bộ xã Đa Mi được Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đưa vào diện cần tập trung củng cố để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong thời gian đến. Trong đó, đảng bộ xã La Dạ xếp loại yếu kém, hai cơ sở còn lại hoàn thành nhiệm vụ nhưng có mặt còn hạn chế.


Việc củng cố các cơ sở đảng nêu trên sẽ tập trung vào việc sắp xếp, phân công lại đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện công tác; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng ủy, nhất là việc quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của đảng ủy; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy và các đoàn thể cho phù hợp với tình hình thực tiễn; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để theo dõi, chỉ đạo công tác củng cố, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công 3 đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách 3 cơ sở nêu trên. Song song với đó sẽ  triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng còn lại. Mục tiêu phấn đấu của  huyện đến cuối năm 2018 có 100% cơ sở đảng qua đánh giá, phân loại phải đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất ít nhất 50% đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém./.

 

Thành Khoa.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK