Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Sơ kết việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

26.6.2018 - 16:56

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện sơ kết việc triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục& Đào tạo giai đoạn 2016- 2020.


Sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã ban hành một số văn bản quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Kết quả như sau: 11 xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, với 345 thành viên; chỉ đạo xã Bình Thạnh là đơn vị điểm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành tiếp sức đến trường; trẻ khuyết tật được hòa nhập cộng đồng; các Trung tâm học tập cộng đồng phát huy chức năng là nơi trao đổi, bồi dưỡng các kiến thức về khoa học kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe, môi trường, pháp luật, văn hóa- xã hội, để từ đó để các thành phần trong xã hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống; cán bộ, công chức, viên chức tự tham gia học tập và nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ đạt kết quả tốt; công tác chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới được quan tâm, thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được còn có một số hạn chế sau: Công tác triển khai, tập huấn của các cấp, các ngành chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập một số nơi chưa được tập trung và đều tay (kết quả xếp loại: 01 tốt; 6 khá; 04 trung bình. Đơn vị xây dựng điểm xếp loại khá); vai trò phối hợp giữa Hội khuyến học và nhà trường trong việc tham mưu UBND xã triển khai thực hiện có mặt còn lúng túng; chưa kịp thời sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong việc triển khai, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; một số nơi chưa quan tâm đến việc thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020 (còn xã Phan Dũng chưa triển khai).

Do đó, để thực hiện tốt việc triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, cũng như các chỉ tiêu đề ra là phấn đấu 100% xã, thị trấn đăng ký thực hiện “Cộng đồng học tập” cấp xã, 30% xã đạt loại tốt, các xã còn lại đạt khá; trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản cấp trên về nhân rộng các mô hình học tập; nâng cao vai trò tham mưu cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương triển khai thực hiện chủ trương xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tăng cường tổ chức tập huấn; thành lập Ban Chỉ đạo giáo dục thay thế Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và tổ chức thực hiện tốt quy chế, phân công nhiệm vụ các thành viên phù hợp với lĩnh vực, địa bàn phụ trách; làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK