Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các cấp trên địa bàn huyện Tuy Phong trong 10 năm qua

26.6.2018 - 16:54

Nhận thức được tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử truyền thống, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp như: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện ở từng giai đoạn do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo và cán bộ làm công tác biện soạn tại địa phương. Bố trí kho lưu trữ với diện tích 50m2 và 06 giá, 05 tủ đựng hồ sơ, thực hiện tốt chế độ vệ sinh kho lưu trữ, sắp xếp ngăn nắp nên đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu.Việc lưu trữ tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống thực hiện khá tốt; cơ sở dữ liệu Văn kiện đảng và Mục lục hồ sơ được xây dựng đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu.


Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp” đến nay, có 02 công trình lịch sử truyền thống giai đoạn 1975-2000 của thị trấn Liên Hương, Phan Rí Cửa; 06 công trình lịch sử truyền thống giai đoạn 1975- 2010 của các xã: Chí Công, Phong Phú, Hoà Minh, Bình Thạnh, Phước Thể, Vĩnh Hảo và cuốn sách “Những trận đánh hay trên địa bàn Tuy Phong 1945-1975” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện được xuất bản; 02 công trình lịch sử đảng bộ xã Phú Lạc, Hòa Phú đang được triển khai biên soạn. Riêng 2 thị trấn Liên Hương và Phan Rí Cửa đang tổ chức sưu tầm tài liệu, biên soạn bổ sung giai đoạn 2000 – 2010 để phục vụ cho tái bản lần sau. Nhìn chung, các quyển sách lịch sử đã xuất bản cơ bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, nội dung mang tính thống nhất chung với lịch sử Đảng bộ huyện, đồng thời, thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ huyện. Nội dung các quyển sách đã xuất bản tái hiện lại lịch sử khá đầy đủ, chân thực và sinh động, khắc phục từng bước sự phản ánh xuôi chiều; có đánh giá tổng kết thực tiễn lịch sử và rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng thời công tác tuyên truyền cũng được tăng cường đẩy mạnh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từ đó nâng cao nhận thức về việc biên soạn, nghiên cứu lịch sử truyền thống. Việc tuyên truyền đã được cấp ủy các xã, thị trấn quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh địa phương hay lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của đoàn thể. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền lịch sử địa phương trên hệ thống truyền thanh, truyền hình nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của địa phương. Lịch sử Đảng bộ địa phương được tổ chức giảng dạy cho học sinh ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đồng thời lồng ghép trong các chương trình ngoại khóa, đạt kết quả khá tốt. Công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử truyền thống của địa phương đã góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống quê hương, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, khắc phục những hạn chế; Ban Thường vụ đã đề ra những giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác biên soạn lịch sử truyền thống, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử ở đảng bộ các xã, thị trấn.

2. Tập trung chỉ đạo 02 xã Phú Lạc, Hòa Phú tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương trong năm 2019.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tìm hiểu lịch sử truyền thống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh bằng nhiều hình thức và qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử truyền thống ở 02 xã Hòa Phú, xã Phú Lạc và biên soạn lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang huyện nhà giai đoạn 1945-2015 của Ban chỉ huy Quân sự huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn bổ sung lịch sử truyền thống huyện Tuy Phong giai đoạn 2000-2010; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh trên địa bàn Huyện./.

Phạm Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK