Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chuyển biến tiến bộ

26.6.2018 - 15:18

6 tháng đầu năm, toàn huyện có 1.399 chiếc, tăng 07 chiếc  so với cùng kỳ, trong đó thuyền công suất 90CV trở lên có 515 chiếc, tăng 17 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Thu hút hơn 13 nghìn lượt du khách đến tham quan, du lịch.


6 tháng đầu năm, toàn huyện có 1.399 chiếc, tăng 07 chiếc  so với cùng kỳ, trong đó thuyền công suất 90CV trở lên có 515 chiếc, tăng 17 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg, ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã phê duyệt 4 đợt năm 2017 được 62,3 tỷ đồng và phê duyệt đóng mới 09 trường hợp theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần lớn trong việc khuyến khích ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa, sản lượng khai thác hải sản đạt trên 17 nghìn tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017. Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phát triển; các hoạt động du lịch phát triển, cơ sở lưu trú tăng nhanh; trong 6 tháng đầu năm 2018, thu hút hơn 13 nghìn lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng hơn 1 nghìn lượt du khách so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước 18 tỷ đồng, tăng 86,34% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra sôi nổi. Các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Giải quyết việc làm cho 170 lao động, đạt hơn 53% kế hoạch, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng giáo dục có mặt nâng lên; thực hiện mô hình bán trú tại Trường Tiểu học Mỹ Khê đạt hiệu quả bước đầu. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cơ bản đáp ứng yêu cầu; công tác y tế dự phòng được chú trọng, không xảy ra dịch bệnh.

Hoạt động quản lý nhà nước trên các mặt và thực hiện cải cách thủ tục hành chính có nhiều cố gắng. Tỷ lệ giải quyết đơn, thư của nhân dân đạt cao; không có đơn, thư tồn đọng kéo dài; không xảy ra điểm nóng; không có trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được quan tâm thường xuyên; không xảy ra trọng án. Công tác phòng, chống tình hình tụ tập đông người, gây mất trật tự an ninh nơi công sở, cơ quan, đơn vị được triển khai tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng, không xảy ra vi phạm về tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì địa phương cũng đã đánh giá những hạn chế; đáng lưu ý là: Phát triển kinh tế biển, công nghiệp, du lịch còn nhiều khó khăn. Chất lượng giao thông vận tải hành khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân và du khách. Việc giữ gìn vệ sinh, môi trường, trồng cây xanh và chăm sóc, bảo vệ cây xanh còn nhiều hạn chế. Hoạt động quản lý Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đang tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế; huyện cũng đã cụ thể hóa thành Kết luận số 199-KL/HU của Huyện ủy (khóa X) để lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, nổi bật là các giải pháp tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế biển. Bám sát chỉ đạo của tỉnh để triển khai Đề án quy hoạch khu du lịch Phú Quý. Đặc biệt, trên lĩnh vực du lịch, huyện đang nghiên cứu các giải pháp xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quý “An toàn - văn minh - thân thiện - nghĩa tình”, đây là tiền đề quan trọng để Phú Quý phát triển mạnh về du lịch trong những năm tới, thu hút nhiều du khách quay trở lại địa phương.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã quan tâm quảng bá trên nhiều kênh thông tin nhằm kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư các dự án trung tâm thương mại - dịch vụ, siêu thị, hệ thống truyền thông - thông tin, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tăng cường phối hợp và tạo điều kiện triển khai dự án nâng cấp đường giao thông quanh đảo, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giao thông đường biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; việc sắp xếp các đơn vị trường học bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm nguồn lực, tăng tính phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, trong 6 tháng qua, cũng như 6 tháng cuối năm 2018, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII), toàn huyện đang tập trung, nỗ lực quán triệt, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điện, khai thác hải đặc sản trong danh mục cấm, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

Với những giải pháp thiết thực, cụ thể, sát hợp, hy vọng và tin tưởng rằng huyện Phú Quý sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Kỳ An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK