Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIẤY MỜI

Giấy mời Số 37-GM/HU

26.6.2018 - 8:3

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2018; Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

1. Thành phần tham dự, kính mời:

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

- Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của huyện.

2. Thời gian và địa điểm: 01 buổi sáng, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 25/6/2018, tại phòng họp Huyện ủy.

Đề nghị các đồng chí dự họp đông đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./.

Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK