Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIẤY MỜI

Giấy mời Số 36-GM/HU

26.6.2018 - 8:1

Thực hiện Giấy mời số 25-GM/TU, ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Thường trực Huyện ủy mời đại biểu tham dự như sau:

1. Thành phần tham dự

1.1- Ở huyện, kính mời

- Đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Chủ trì Hội nghị,

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện,

- Đại diện lãnh đạo: Các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện,

- Tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy,

- Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy theo dõi công tác Dân vận.

1.2- Ở xã, kính mời:

- Đại diện Thường trực Đảng ủy các xã,

- Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận các xã.

2. Thời gian và địa điểm: 01 buổi sáng, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 27/6/2018, tại Phòng họp Huyện ủy.

Đề nghị các đồng chí tham dự đông đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên; nghiên cứu tài liệu (gửi kèm qua mail công vụ) để tham gia phát biểu ý kiến. Giao Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị phòng họp trực tuyến và kiểm tra đường truyền hệ thống với Văn phòng Tỉnh ủy vào chiều ngày 26/6/2018./.

Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK