Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIẤY MỜI

Giấy mời Số 39-GM/HU

26.6.2018 - 7:52

Thực hiện Giấy mời số 29-GM/TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:

1. Thành phần dự Hội nghị

1.1- Ở huyện, kính mời

- Các đồng chí nguyên là: Ủy viên Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch, các phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cán bộ trung cao cấp trong lực lượng vũ trang (từ cấp tá trở lên) cư trú trên địa bàn huyện([1]),        

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,

- Các đồng chí Huyện ủy viên (khoá X),

- Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện,

- Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng huyện và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện,

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy,

- Các đồng chí Phó các Ban của Hội đồng nhân dân huyện,

- Tập thể Ban Thường vụ các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (nơi không có Ban Thường vụ thì mời tập thể đảng ủy),

- Tập thể chi ủy các chi bộ trực thuộc Huyện ủy,

- Cán bộ, công chức (là đảng viên) các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện,

- Chuyên viên (là đảng viên) của Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện,

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự và đưa tin).

1.2- Ở xã, kính mời

- Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã,

 - Là đảng viên trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã,

(Thành phần ở xã, nhờ Thường trực Đảng ủy xã mời giúp).

2. Thời gian và địa điểm: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 29/6/2018, tại Hội trường Huyện ủy.

3. Tài liệu: Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII).

Đề nghị các đồng chí tham dự đông đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên; đồng thời, nghiên cứu trước tài liệu đã gửi để dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) và viết bài thu hoạch.

Giao Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị phòng họp trực tuyến tại Hội trường Huyện ủy để phục vụ Hội nghị; kiểm tra kỹ thuật hội nghị trực tuyến vào lúc 14 giờ ngày 28/6/2018.

Đề nghị Điện lực huyện không cắt điện tại khu vực Huyện ủy vào ngày diễn ra Hội nghị./.


([1]) Giao Văn phòng Huyện ủy liên hệ và tổ chức đưa đón chu đáo các đại biểu tham dự (nếu có nhu cầu).

Huyện ủy Phú Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK