Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: công tác dân vận góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

25.6.2018 - 17:7

Các cấp, các ngành trong huyện đã quan tâm tập trung thực hiện chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.


Trao tặng Nhà tình thương tại huyện Đức Linh (Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Đức Linh)

    Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, huyện Đức Linh đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và thực hiện công tác cứu trợ xã hội đối với đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp thực hiện khá tốt, nhất là trong các dịp lễ, tết, lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn đã tổ chức thăm và tặng 55.942 phần quà với kinh phí hơn 23 tỷ đồng cho các đối tượng. Ngoài ra, huyện đã thực hiện tốt việc vận động các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện, các cơ sở tôn giáo đã trao tặng hơn 30.000 suất quà trị giá hơn 5 tỷ đồng cho hộ nghèo và khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 34.000 lượt bệnh nhân nghèo với kinh phí hơn 10 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,58% (năm 2013) xuống còn 4,47 (năm 2017); bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Hữu Tươi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK