Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018

25.6.2018 - 15:41

Chương trình công tác tháng 4 năm 2018


Thứ hai, ngày 02

- Buổi sáng: Họp giao ban.

Thứ ba, ngày 03

- Buổi sáng: Họp Chi bộ.

Thứ tư, ngày 04

- Cả ngày: Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh (Đ/c Hoài Anh, đ/c Tân).

Thứ năm, ngày 05

- Buổi sáng: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh (Đ/c Hoài Anh, đ/c Mùi).

- Buổi chiều: Họp cán bộ công chức, nhân viên cơ quan quý I/2018.

Thứ sáu, ngày 06

- Buổi sáng: Cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi tại huyện Hàm Thuận Bắc (Đ/c Tân).

Thứ hai, ngày 09

- Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo Ban; chấm điểm CBCC tháng 3/2018.

Thứ ba, ngày 10

- Buổi sáng:

+ Họp giao ban công tác dân vận (Đ/c Hoài Anh, đ/c Tân).

+ Họp giao ban khối Đảng quý I/2018 (đ/c Mùi).

Thứ tư;

ngày 11

- Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

- Buổi chiều: Chi ủy làm việc với Tổ kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thứ năm, ngày 12

- Buổi sáng: Họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh (Đ/c Hoài Anh, đ/c Tân).

- Buổi chiều:

+ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh (Lãnh đạo Ban).

+ Dự làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Đảng uỷ xã Chí Công, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Tân).

Thứ sáu, ngày 13

- Buổi sáng: Trưởng Ban làm việc với Chi ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

Thứ hai, ba

ngày 16, 17

- Dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các Ban Dân vận Tỉnh ủy tại tỉnh Lâm Đồng (Đ/c Tân).

Thứ hai, ngày 16

- Cả ngày: Tham gia đoàn giám sát của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Tuy Phong (Đ/c Hoài Anh).

Thứ ba, ngày 17

- Buổi sáng: Dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh với Sở Lao động và Thương binh Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đ/c Mùi).

Thứ tư,

ngày 18

- Cả ngày: Tham gia đoàn giám sát của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại các xã có rừng của huyện Bắc Bình (Đ/c Hoài Anh).

- Buổi sáng: Kiểm tra kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại Huyện ủy Tánh Linh (Đ/c Tân)

- Buổi chiều: Kiểm tra kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại Huyện ủy Hàm Tân (Đ/c Tân).

Thứ năm, ngày 19

- Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

- Buổi sáng: Kiểm tra kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại Đảng ủy Sở Y tế (Đ/c Tân).

Thứ sáu

=> chủ nhật

ngày 20 - 22

- Làm việc với huyện Phú Quý về công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng An ninh tỉnh (Đ/c Hoài Anh).

Thứ hai, ngày 23

- Cả ngày: Tham gia đoàn giám sát của Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng huyện Bắc Bình (Đ/c Hoài Anh).

Thứ ba, ngày 24

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước(Đ/c Hoài Anh, đ/c Tân).

- Buổi chiều: Họp giao ban tháng 4/2018; hội ý lãnh đạo Ban.

Thứ tư,

ngày 25

- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Thứ năm, ngày 26

- Buổi sáng: Dự Tọa đàm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Đ/c Mùi).

Thứ sáu, ngày 27

- Buổi sáng:

+ Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 (Tập thể lãnh đạo )

+ Họp chi bộ tháng 4/2018.

Thứ hai, ngày 30

- Nghỉ lễ 30/4.

Ban Dân vận Tỉnh ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK