Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác dân vận chính quyền

25.6.2018 - 15:34

Thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận trong thực hiện công trình, dự án có tác động đến số đông người dân


    Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1213-CV/TU chỉ đạo về việc tăng cường công tác dân vận chính quyền. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh; chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành tăng cường lãnh đạo, quán triệt và tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; quan tâm chỉ đạo đối với việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận trong thực hiện công trình, dự án có tác động đến số đông người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chăm lo tốt đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2018”, đánh giá kết quả thực hiện gắn với tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK