Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

25.6.2018 - 15:33

Kinh nghiệm rút ra qua Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ Cụm các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ.


    Ngày 20/6/2018, tại tỉnh Bình Phước, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ đã chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tham dự hội nghị có đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh.

    Hội nghị đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; trong triển khai thực hiện dân chủ ở các loại hình. Đồng thời, Hội nghị đã rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiên quy chế dân chủ ở cơ sở: (1) phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; (2) đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, sát với từng đối tượng để người dân tiếp cận đầy đủ thông tin; (3) thực hiện quy chế dân chủ phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; (4) từng cấp, từng ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, kiên trì, thường xuyên với phương châm “vững chắc, thực chất, hiệu quả”; (5) gắn phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm minh, kịp thời những biểu hiện mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân hoặc những trường hợp lợi dụng dân chủ làm mất an ninh trật tự, mất đoàn kết nội bộ.

Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK